شبکه توزیع

بازرگانی استادی با توجه به حضور بیش از ۲۰ ساله در بازار کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی در شهر مشهد و استان خراسان رضوی به عنوان یکی از موفقترین عاملین توزیع عمده محصولات کارخانه های مختلف در میان عاملین فروش و مغازه داران این بازار عمل کرده است. این عملکرد موفق باعث شده تا اکثر نام های بزرگ در زمینه تولید و توزیع کاشی و سرامیک محصولات خود را برای توزیع در محدوده جغرافیایی مشهد و خراسان رضوی به این بازرگانی بسپارند.

حساسیت بازرگانی استادی در انتخاب عاملین توزیع از میان همکاران در این صنف در راستای حفاظت از حقوق مصرف کننده ، صیانت از نام و اعتبار بازرگانی استادی و همدلی با تولید کننده محصول باعث شده تا ابن شبکه جزو موفق ترین و پایدارترین شبکه های توزیع در سطح استان باشد. همکاران بازرگانی استادی در این شبکه همگی از دوستان خوش نام و معتبر در بازار هستند و پایداری این شبکه خود گواه این مدعی است.

analytics
Search Console