۱. تعریف زیبایی و نظریه اسمیت

در این مجموعه از نوشتار قصد داریم تا به طور خلاصه  به "مفاهیم پایه در طراحی" بپردازیم و این سلسله مباحث را تا رسیدن به جزئیاتی که به طراحی در کاشی و سرامیک و طراحی داخلی مربوط خواهد شد ادامه خواهیم داد. هدف از انتشار این مجموعه دروس عمل به رسالت بازرگانی استادی مبنی بر ارتقا سطح دانش عمومی و به اشتراک گذاشتن دارایی معنوی حاصل از سالیان دراز فعالیت و تحصیل مدیریت و اعضا این مجموعه در این زمینه است. امید است با انتشار این مجموعه از مقالات بتوانیم به ارتقا سطح دانش مشتریان و همکاران مجموعه بازرگانی استادی کمک کنیم.

درس اول - تعریف زیبایی و نظریه اسمیت:

در تعریف زیبایی - نظریه پردازان زیادی در مورد مفهوم زیبایی اظهار نظر کرده اند، از متداولترین این نظریه ها تعریف "پیتر اسمیت" از زیبایی است: 

analytics
Search Console