هفت نکته برای انتخاب کاشی باکیفیت

اگر برای اولین بار قصد دارید که برای خرید کاشی دیوار اقدام کنید، نکاتی هست که دانستن آنها میتواند به شما کمک کند تا تحلیل دقیقی از کیفیت محصولات ارائه شده به شما داشته باشید. برای یافتن یک کاشی با کیفیت تولید بالا چه نکاتی را باید مد نظر قرار دهیم؟

در ادامه این متن هفت نکته آمده که میتواند شما را در انتخاب محصول با کیفیت یاری کند:

۲. زیبایی و سلیقه

در قسمت دوم از این مجموعه "درس نوشت" به تفاوت ها در برداشت از مفهوم زیبایی میپردازیم:

"سلیقه" 
تعریف و درک انسانها از زیبایی بسیار متفاوت است ، در گفتگوهای روزمره از این درک و تعریف به واژه ی "سلیقه" تعبیر می شود.
چه عواملی بر درک ما از زیبایی تاثیر گذارند؟
تعریف و درک ما از زیبایی وابسته به عوامل متعددی است که مهمترین این عوامل عبارتند از:
analytics
Search Console