در قسمت دوم از این مجموعه "درس نوشت" به تفاوت ها در برداشت از مفهوم زیبایی میپردازیم:

"سلیقه" 
تعریف و درک انسانها از زیبایی بسیار متفاوت است ، در گفتگوهای روزمره از این درک و تعریف به واژه ی "سلیقه" تعبیر می شود.
چه عواملی بر درک ما از زیبایی تاثیر گذارند؟
تعریف و درک ما از زیبایی وابسته به عوامل متعددی است که مهمترین این عوامل عبارتند از:

  • ویژگیها و خصوصیات ژنتیکی و موروثی افراد
  • خلق و خوی فرد در لحظه ی قضاوت
  • سابقه ذهنی فرد از موضوع
  • محیط زندگی ، اقلیم و فرهنگ

برآیند این شرایط بر مفهمومی که هر یک از ما از زیبایی درک می کنیم تاثیر گذاراست و سلیقه ی ما را از دیگران متفاوت می کند.
بعنوان مثال سرامیک کف یا کاشی بدنه با طرحی شبیه الگوهای قدیمی و سنتی که یاد آور خاطرات کودکی بیننده است بعلت همان سابقه ذهنی که در بالا به آن اشاره شد به چشم بیننده ای که روزهای خوشی را در کودکی با دیدن چیزی شبیه طرح آن محصول خاص گذرانده است بسیار زیباتر از آنچه هست جلوه می دهد.

یا اینکه در کشورها و شهرهایی که در اقلیمهای گرم و خشک و بیابانی واقع شده اند اکثر مناظر عبارتند از بیابان ، دشت و سقف خانه هایی که از گل و خشت ساخته شده اند وتصاویر یکدست و با تنوع رنگی کم وترکیبی از تنالیته ی قهوه ای تا کرم روشن هستند .
برای افرادی که در این سرزمینها زندگی کرده اند طرحهای رنگارنگ و نقوش گل و بوته و آب و پرنده ( عناصری که در زندگی روزمره آنها کمتر به چشم می آیند ) بسیار مورد توجه و قابل قبول هستند و مستقیما سلیقه ی این افراد را تحت تاثیر قرار می دهند.
اینها و بسیاری دیگر از این دست نمونه هایی از تاثیر عوامل مختلف بر درک افراد از زیبایی هستند و بهتر آنست که ما بعنوان مشاور و عرضه کننده محصولاتی که افراد با سلیقه ی خود انتخاب میکنند از این عوامل و تاثیرات آن بر سلایق افراد آگاه باشیم و از این آگاهی استفاده کنیم .

نظرها (0)

CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2020-07-14 14:02:22"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2020-07-14 14:02:22"}}
analytics
Search Console