واحد صادرات بازرگانی استادی در سال ۱۳۹۱ به عنوان یک دپارتمان مجزا به منظور تسهیل در امر فروش صادراتی در بازرگانی استادی راه اندازی شد. هدف از مستقل کردن واحد صادرات از بدنه اصلی فروش و توزیع بازرگانی تسهیل و تمرکز و بیشتر بر امر صادرات به عنوان یکی از حوزه های کاری اصلی این بازرگانی است. واحد صادرات بازرگانی استادی با ایجاد کانال های ارتباطی اختصاصی با بازرگانان به نام و معتبر از کشورهای همسایه از جمله افغانستان و ترکمنستان به ارائه و پرزنت دائمی محصولات صادراتی با نرخ های متنوع میپردازد. همچنین انجام امور فروش، تسویه حساب، بارگیری و تخلیه و انجام هماهنگی های لازم در زمینه تسهیل امور گمرکی مانند اظهار و ترخیص کالا از جمله خدماتی است که از طرف بازرگانی استادی ارائه میگردد.

 

analytics
Search Console