به عنوان قدیمیترین بخش این بازرگانی، فروشگاه و شوروم استادی از سال ۱۳۷۲ در زمینه فرش کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی فعال است. این فروشگاه با داشتن مساحتی بیش از ۲۰۰ متر مربع یکی از بزرگترین شوروم های منطقه بلوار قرنی (بورس کاشی و سرامیک مشهد) برای ارائه انواع طرح ها و ابعاد کاشی و سرامیک و همچنین مدل های مختلف چینی بهداشتی است. همچنین برخورداری از فضای انبار در خود مجموعه فروشگاه برای دپو و فروش تک در زمینه چینی بهداشتی یکی دیگر از امتیازات منحصر به فرد فروشگاه استادی است. هم اکنون بالغ بر ۵۰ طرح برای کاشی، ۴۰ طرح سرامیک و حدود ۶۰ قطعه انواع مختلف چینی بهداشتی در صحن فروشگاه به نمایش درآمده است. برای همکاران ما در بخش فروشگاه،  آقایان جمال یزدیان (مدیر فروشگاه) و محسن رفعتی (کارشناس فروش) احترام در برخورد با مشتری و همچنین ارائه صادقانه اجناس فروشگاه در اولویت کاری قرار دارد.

 

analytics
Search Console